Styrelsen 2021

Ordförande   Daniel Larsson      
Sekreterare  Lennarth Bernhardsson
Kassör         Alf Lindberg
Ledamot      Ernst Knutsen
Ledamot      Carita Roos Andersson