Gubbarna på Gullholmen 2021

”Fyra farbröder från fotoklubben foro fredagen färja fastlandet-Gullholmen för fokuserat foto-festande.
Vädret varierade, vinden ven, vackert var det.”

Ingvar, Roger, Ernst o Alf voro tillstädes.

Här finns bilder att se…