Presentationer

Här har vi olika ”medlemsporträtt” av våra medlemmar. En form av ”budkavle” där den som blir presenterad får uppdraget att göra nästa presentation.

Du hittar dem genom att igen klicka på medlemmar, och presentationer och välja personen du vill läsa mer om.