Svart och vitt

Några bilder som tappat färgen

Kafountine Senegal

Varmt välkomna!

Photoshopat

Har använt diverse olika tekniker beroende på vad jag velat med bilden. Ibland bara mindre justeringar men rätt ofta har jag jobbat med flera lager och filter. Några bilder är från början skadade papperskopior som jag försökt ge ett nytt liv.
Loading more...