Kurser 2017

Klubben kommer under 2017 att fokusera på att utbilda medlemmarna genom att arrangera ”foto in action” Då fotograferar vi tillsammans och mer erfarna medlemmar delar med sig av sin kunskap. Foto in action är öppet för alla intresserade även icke medlemmar.  I klubbens kalender finns mer information

2016 06 28_100D_7051_redigerad-1